South Korea's Eurasian Strategy: Evolving Geopolitics of Northeast Asia

Abstract

The main academic interests of this study lie in the field of international security and Eurasian geopolitics. The article employs an interdisciplinary and policy-relevant approach. More specifically, the study trespasses several academic disciplines. It aims to be interdisciplinary, drawing from various branches of social sciences. Thematically, the article will investigate South Korea's Eurasian strategy within the evolving geopolitical realities of Northeast Asia. To this end, the case study approach allowing in-depth, multi-faceted explorations of complex Korean Peninsular politics will look at Eurasian policy initiatives under different South Korean administrations. The research questions in this project are exploratory. They aim to reveal and understand the factors that would help decipher the foreign policy orientation of South Korea vis-à-vis evolving geopolitics in Northeast Asia. The study will utilize document analysis by taking a systematic approach to understanding and interpreting the relevant documents to reveal answers to the specific research questions. Within the scope of the above-mentioned conceptual parameters, this project aims to contribute to a better understanding of the ever-changing geopolitical dynamics in Northeast Asia from the South Korean perspective.

Keywords: Geopolitics, Korean Peninsula, Northeast Eurasia,

Güney Kore'nin Avrasya Stratejisi: Kuzeydoğu Asya'nın Değişen Jeopolitiği

Özet

Bu çalışmanın ana akademik ilgi alanları, uluslararası güvenlik ve Avrasya jeopolitiği ile ilgilidir. Makale, disiplinler arası bir yaklaşım kullanip, degisik siyasi etkileri incelemektedir. Daha spesifik olarak, çalışma birkaç akademik disiplini kapsamaktadir. Sosyal bilimlerin çeşitli dallarından yararlanarak disiplinler arası olmayı amaçlamaktadir. Tematik olarak bu calisma, Güney Kore'nin Avrasya stratejisini Kuzeydoğu Asya'nın gelişen jeopolitik gerçekleri içinde degerlendirip, sofistike Kore Yarımadası siyasetini derinlemesine sorgulamaktadir. Bu dogrultuda farklı Güney Kore yönetimleri altındaki Avrasya politikası girişimlerine bakacaktır. Kuzeydoğu Asya'da gelişen ve degisen jeopolitik karşısında Güney Kore'nin dış politika yöneliminin deşifre edilmesine yardımcı olacak faktörleri ortaya çıkarmak ana hedefler arasindadir. Çalışma, belirli araştırma sorularının yanıtlarını ortaya çıkarmak için ilgili belgeleri anlamak ve yorumlamak için sistematik bir yaklaşım benimseyerek belge analizini kullanacaktır. Bu proje, yukarıda belirtilen kavramsal parametreler kapsamında, Kuzeydoğu Asya'da sürekli değişen jeopolitik dinamiklerin Güney Kore perspektifinden daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Jeopolitik, Kore Yarımadası, Kuzeydoğu Avrasya,

Dr. Çağrı Erdem (Keimyung University, Daegu, Korea, South)
0000-0002-0313-3939 cagerd@gmail.com

Submitted on: 2022-11-01 Accepted on: 2023-02-01

Year:2023 - Volume:2 Issue:2 Pages: 33-38

DOI: https://doi.org/10.36880/J02.2.0115

Download as PDF

APA style citation: Erdem, Ç. (2023). South Korea's Eurasian Strategy: Evolving Geopolitics of Northeast Asia. Journal of Eurasian Economies, 2(2), 33-38.

References

 • Armstrong, C.K., Rozman, G., Kim, S.S., & Kotkin, S. (Eds.) (2005). ME Sharpe.
 • Chapman, B. (2011). . Praeger.
 • Cooper, A.F. (Ed.) (2016). . Springer.
 • Fox, A.B. (1977).. Columbia University Press.
 • Friedman, G. (2008).
 • Hayes, G. (1994).. Canadian Institute of International Affairs, 51(2).
 • Holbraad, C. (1984). Middle Powers in International Politics. Macmillan.
 • Kapstein, E.B. & Mastanduno, M., (Eds.). (1999).Columbia University Press.
 • Kirk, D. (2009).. Palgrave Macmillan.
 • Mackinder, H.J. (1904). The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal 23(4).
 • Manicom, J., & Reeves, J. (2014). Locating Middle Powers in International Relations Theory and Power Transitions. In Gilley, B. & O’Neil, A. (Eds.).. Georgetown University Press.
 • Mearsheimer, J.J. (2001). . WW Norton & Company.
 • Melissen, J., & Sohn, Y. (Eds.) (2015).Palgrave Macmillan.
 • Parker, G. (2015).(Second ed.). Routledge.
 • Schweller, R.L. (1998).. Columbia University Press.
 • Spero, J.B. (2004).. Rowman & Littlefield.
 • Spero, J.B. (2019).. Rowman & Littlefield International.
 • Swielande, T.S.d., Vandamme, D., Walton, D., & Wilkins, T. (Eds.) (2019).. Routledge.
 • Walt, S.M. (1985). Alliance Formation and the World Balance of Power. , (4), 3-43.
 • Walt, S.M. (1987).. Cornell University Press.
 • Walt, S.M. (2002). The Enduring Relevance of the Realist Tradition. In Katznelson, I., & Milner, H.V. (Eds.),. W.W. Norton.
 • Waltz, K.N. (1979).. Addison-Wesley.